Englexi.se finns inte längre här. Testa fdb.nu istället.

Dyslexi

En medfödd funktionsnedsättning

Man räknar med att ungefär 5-8% av befolkningen har så pass svåra läs- och skrivsvårigheter att de kan diagnosticeras med dyslexi. Dyslexi är just detta, svårighet att förstå samt att skriva sammanhängande texter. Dyslexi har inget med intelligens att göra, utan är en medfödd funktionsnedsättning i likhet med brist på musikalitet eller oförmåga att balansera. Många erkänt högintelligenta personer genom tiderna, bland annat Albert Einstein, John Lennon och Pablo Picasso, har/har haft dyslexi. Ju tidigare man kan diagnosticera dyslexi, desto större möjligheter har man att minska svårigheter i skolan som kommer med en sådan funktionsnedsättning. 

Definition

Man hör ofta att personer med dyslexi alltid har läs- och skrivsvårigheter, men att personer med läs- och skrivsvårigheter inte alltid har dyslexi. Det finns flera anledningar till varför en människa inte har utvecklat en fullgod förmåga att läsa och skriva och dyslexi är en av dem. Har man dyslexi så har man en medfödd oförmåga att ta till sig skriven text samt att formulera egna skrivna texter sammanhängande och rättstavat, men man kan alltså ha svårigheter att klara av dessa saker på grund av undermålig träning, ADHD, psykologiska problem och en massa andra anledningar. Dyslexi är en neurologisk funktionsnedsättning.

Utredning & diagnos

De flesta barn som uppvisar tydliga läs- och skrivsvårigheter får genomgå en utredning för dyslexi och denna utredning genomförs av specialiserade logopeder, psykologer och specialpedagoger. Man undersöker systematiskt personens talspråkliga, auditiva, visuella och skriftspråkliga förmågor och parallellt med dessa tester undersöker man också minne och intelligens. Det finns en tydlig ärftlighet vad gäller dyslexi. Har man en gång fått diagnosen dyslexi så har man vissa rättigheter till extra hjälp i skolan, även på universitetsnivå.


Behov av assistans i livet? Se www.ekensassistans.se 

Problem med fötterna? Besök footio.se.